Molen de Zwaluw

Plaats watermolen

Molen de Zwaluw werd in 1837 gebouwd door de molenmakers L Reinds uit Beilen en B Sluter uit De Groeve, ter vervanging van de omgewaaide standerdmolen die op de heide achter de huidige molen heeft gestaan. Deze molen is op zijn beurt weer de vervanging van een watermolen, welke ter hoogte van de werkschuur van Staatsbosbeheer, aan de Drentsche Aa heeft gestaan.

Familie Greving

In 1880 kwam de molen in bezit van de familie Greving. Enkelen generaties uit deze familie verdienden de kost met het werk in de molen.

Nieuwe bovenas in 1951

In 1947 was de toestand van de molen slecht. In dat jaar brak er een roede af, waardoor er met één roede verder moest worden gewerkt. Ook de houten bovenas, gestoken in 1909, was aan vervanging toe. Pas in 1951 kon reparatie door molenmaker Bremer plaats vinden. De molen kreeg toen een gietijzeren bovenas ( Prins van Oranje, 1893 ) van een in mei 1944 afgebrandde molen in Termunten. Ook werd een nieuwe gelaste roede met zelfzwichting geïnstalleerd.

Restauratie 1951

De commissaris der koningin, mr J Cramer, stelde op 4 september 1951 de herstelde molen in werking.

Verval in de jaren 70

Omstreeks 1975 raakte de molen buiten gebruik en geraakte opnieuw in verval. Om ondergang van de molen te voorkomen kocht de toenmalige gemeente Vries, nu gemeente Tynaarlo, in 1981 de molen van de Gebr. E en J Greving.

Restauratie 1982

In 1982 werd de molen opnieuw gerestaureerd en werd nog lange tijd door de voormalige eigenaars, de gebroeders Egbert en Jannes Greving in werking gehouden.

Riet verwijderen

In 2007 is al het oude riet van de molenromp verwijderd

Nieuw riet aanbrengen

Daarna is de molen voorzien van nieuw riet op het achtkant en is in z'n geheel opnieuw geschilderd.

Groot onderhoud 2010

In november 2010 is het voorkeuvelens en de windpeluw vernieuwd door molenbouwer Doornbosch uit Adorp. Tevens is het spoorwiel, op de kruisarmen na, vernieuwd.

Nieuwe reacties

09.10 | 07:58

Ook dit jaar mochten we de lunch gebruiken tijdens René's fietstocht...

11.07 | 08:58

Beste Wim, er staat een emailadres onder hoofdstuk : loca

08.07 | 10:19

Hoi beste molenaars ik heb foto's van jullie molen geschoten maar ...

22.03 | 14:31

hoi Berry, wij ( de molenaars) vinden belangstelling v...