Wandelroute Oudemolensche Diep


De wandeling is zeven kilometer lang en begint bij de molen “De Zwaluw” aan de Molensteeg in Oudemolen.
De route is in het veld aangegeven door lage houten paaltjes met een groen schuine kop.

Vanuit de molen gaat u over de asfaltweg terug. Bij de driesprong gaat u linksaf het fietspad op. Daar staat paal 3.2.

Langs dit pad heeft u een fantastisch uitzicht over het fraaie beekdal  van het Oudemolensche Diep. Het beekdal loopt licht glooiend naar de beek toe. Het hoogteverschil is ongeveer anderhalve meter. Na de ijstijden was dit hele beekdal gevuld met een brede rivier van smeltwater.
De groenlanden langs de beek worden al tientallen jaren door Staatsbosbeheer beheerd en het zijn inmiddels (weer) prachtige bloemrijke hooilanden met dotterbloemen in het vroege voorjaar, die in mei plaatsmaken voor de vele koekoeksbloemen, boterbloemen en orchideeën. Het maaien en hooien gebeurt hier pas na het broedseizoen. Aangezien de graslanden nogal kwetsbaar zijn, wordt er gemaaid met rupsvoertuigen. Dat ziet er nogal vreemd uit, maar met deze machines wordt de vegetatie minder beschadigd. Er wordt namelijk relatief minder druk op de aarde uitgeoefend. Aan de linkerkant ziet u nog een restant heide.

Bij paal 3.3 scherp links aanhouden.
Bij paal 3.4 slaat u rechtsaf. Door dit betonnen fietspad te volgen, komt u op een klinkerweggetje. Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf de zandweg in.

Deze zandweg heet de Kooidiek. Deze weg is bij de ontginning van de heidevelden aangelegd. Vroeger was er aan de rechter kant een eendenkooi, vandaar de naam.

Aan het eind van deze zandweg gaat u bij paal 3.5 rechtsaf en na 150 meter meteen linksaf door het beekdal.

Hier komt u vlak langs de beek en kunt u bij mooi weer pootjebaden of kijken naar het stromend water. Met wat geluk ziet u een ijsvogel langs vliegen, ook wel “blauwe flits” genoemd.

U steekt de houten voetbrug over en gaat direct rechtsaf het bospad in. U loopt langs paal 3.6 en slaat aan het einde linksaf.

Dit bos is vrij jong. Tijdens de novemberstorm van 1972 werden de hoge dennen die hier stonden geveld. Men heeft toen eiken aangeplant en diverse andere boomsoorten zijn hier spontaan opgekomen.

Vervolgens slaat u rechtsaf een brede zandweg in dat u naar het dal van het Anlooërdiepje voert. U blijft bij paal 3.7 de zandweg en het fietspad naar het zuiden volgen

sla bij paal 3.8 rechtsaf de heide op.

De zandweg loopt dwars door de karresporen van de Gasterse Duinen. In de Middeleeuwen liep hier een drukke verkeersroute. De karren en koetsen hebben diepe groeven ingesleten. Paardenhoeven en wielen hebben er waarschijnlijk aan bijgedragen dat het zand kon gaan stuiven, waardoor stuifduinen zijn ontstaan. Vanaf de hoogste duinen kunt u een moerassige laagte vol gagelstruiken zien, het Achterste Veen. Dit is een voormalige loop van de Drentsche Aa, die door het zand is afgesneden.

Na het veerooster houdt u bij paal 3.9 links aan. Zo’n driehonderd meter verder is er een zandweg naar rechts.

De route gaat hier rechtdoor, maar door even van de route af te wijken en de zandweg naar rechts een stukje in te lopen komt u bij twee prehistorische grafheuvels in een klein heideveld met uitzicht over de beek.

Bij de verharde weg aangekomen slaat u rechtsaf. U komt over de brug en kunt de tweede weg rechts nemen om weer langs de parkeerplaats naar de molen te lopen.

In het natte seizoen is deze route het beste te lopen met goede wandelschoenen.

Print de route

Deze route begint bij Herberg "de fazant" in Oudemolen. Bij paal 3.2 kun je nog een 100 m rechtdoor lopen om een bezoek te brengen aan onze mooie molen. Vandaar loop je weer terug en neemt de eerste weg links, bij paal 3.2 , om de route weer te vervolgen.

Verder is het dezelfde route als hierboven is beschreven.

Nieuwe reacties

09.10 | 07:58

Ook dit jaar mochten we de lunch gebruiken tijdens René's fietstocht...

11.07 | 08:58

Beste Wim, er staat een emailadres onder hoofdstuk : loca

08.07 | 10:19

Hoi beste molenaars ik heb foto's van jullie molen geschoten maar ...

22.03 | 14:31

hoi Berry, wij ( de molenaars) vinden belangstelling v...